TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

CO2 Compensate FINLAND OY

Kaijanpalontie 19

69980 Möttönen

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mikko Karhukorpi

Sähköposti: co2compensatefinland(at)gmail.com

3. REKISTERIN NIMI

CO2 Compensate FINLAND Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröinyt CO2 Compensate FINLAND OY:n asiakkaaksi ostamalla tuotteita tai palveluita tai ottanut yhteyttä yrityksen henkilökuntaan.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös tilausten käsittelyn seurantaan. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. CO2 Compensate FINLAND saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan CO2 Compensate FINLAND OY:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

CO2 Compensate FINLAND:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä yrityksen rekisterinhoitajalle.

6. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisterin yhteydessä käsitellään seuraavia asiakkaan henkilötietoja tai organisaatioasiakkaan tietoja:

  • Asiakassuhteen ylläpidon kannalta välttämättömät perustiedot, kuten: Henkilöasiakkaan nimi, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste ja salasana
  • Yhteisöasiakkaan osalta yhteisön y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero, yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
  • Asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömät yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoitetiedot.
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja menneistä ja voimassa olevista sopimuksista sekä muut asiointitiedot kuten laskutustiedot ja sähköinen viestintä.
  • Yhteydenottolomakkeella ilmoitetut tiedot ja käydyt keskustelut
  • Tilausten käsittely- ja seurantatiedot

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan CO2 Compensate FINLAND:n käytössä, paitsi CO2 Compensate FINLAND:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta CO2 Compensate FINLAND:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole CO2 Compensate FINLAND:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen asiakkaan henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

9. REKISTERISELOSTEEN MUUTTAMINEN

CO2 Compensate Finland varaa oikeuden muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

fiSuomi
en_GBEnglish (UK) fiSuomi